El Diari "La Verdad" de Múrcia ens dedica unes línies.


Si voleu llegir l'article, feu click aquí.