Comissió Mixta

La Comissió Mixta d'avui ha estat un èxit. 

Moltes gràcies a tots i totes!