Distinció CiutadanaL’escola pública Joaquim Ruyra es va obrir l’any 1974. És la primera de la ciutat que s’ha transformat en una comunitat d’aprenentatge, amb el suport del Centre de Recerca Social i Educativa (CREA) de la Universitat de Barcelona. Això implica la col·laboració de les famílies i la seva participació en l’educació dels seus infants i, per això, han creat diferents comissions de participació a l’escola.
Durant l’acte es va reconèixer la tasca de Salvita Álvarez, que ocupava el càrrec de directora de l’escola Joaquim Ruyra quan va impulsar la comunitat educativa. Ahir, el nou director, Miquel Charneco, va ser l’encarregat de recollir la distinció. “Aquest és un guardó molt diferent dels que rebem habitualment, no ho esperàvem. Vull agrair als pares i mares la seva dedicació i ajut perquè sense ells no tindria sentit aquest projecte, i també a l’Esplai la Florida”.